Polska Truck & Business

Poznań, 25 czerwca 2013 r.

Firma CARGO NOVA laureatem wyróżnienia honorowego w kategorii Średnie i Małe Firmy Transportowe w badaniu TOP 1500

 

Redakcja magazynu Truck&Business Polska (wydawanego przez Eurologistics) oraz Data Group Consulting uhonorowały najlepsze firmy transportowe w badaniu TOP 1500 Najefektywniej Zarządzanych Firm Transportowych. W gronie tegorocznych laureatów znalazła się firma CARGO NOVA, która zdobyła wyróżnienie honorowe w kategorii – Średnie i Małe Firmy Transportowe. Statuetkę z rąk organizatorów odebrała Beata Jung-Nikliborc, Prezes Zarządu CARGO NOVA.

Uroczyste wręczenie nagród nastąpiło podczas specjalnej wieczornej gali będącej częścią wielkiego wydarzenia dla branży transportowej - Truck Forum&Awards 2013, które odbyło się 20 czerwca 2013 roku w Businessman Institute w Warszawie. Konferencja to pierwsze takie w Polsce spotkanie dla branży transportowej, gdzie można było poznać zapotrzebowanie na usługi transportowe jednych z największych przedsiębiorstw w Polsce.

Badanie TOP 1500:

Program Top 1500, znany poprzednio pod ogólną nazwą Top500, organizuje agencja badawcza DGC oraz Truck&Business Polska już od 2004 roku. Celem programu jest wskazanie najbardziej efektywnych strategii zarządzania w transporcie oraz promocja najlepszych firm na rynku. Na podstawie analizy sprawozdań finansowych z trzech ostatnich okresów obrachunkowych, publikowany jest ranking 500 największych firm z całej branży logistycznej. W tym roku – po raz pierwszy – ogłoszona została lista najefektywniej zarządzanych średnich i małych firm transportowych. Wyłonienie najlepszych firm z branży i zestawienie wszystkich firm według kolejności w oparciu o zestaw kluczowych wskaźników opisujących rentowność, finansowanie, sprawność wykorzystania zasobów i płynność finansową ma za cel umożliwić wszystkim w branży dokonanie porównań i ułatwić wyszukanie firm, które stanowią dla nich samych punkt odniesienia.

DO GÓRY
Twój koszyk jest pusty